انتقام سخت از بولتون زیر قیمت بازار

چند وقت پیش سپاه یک مناقصه برگزار کرد برای گرفتن انتقام سخت. یه بسیجی برنده شد. پیش پرداخت را گرفت و با آن پول به گرفتاریهای زندگی اش سر و سامان داد. سلمانی رفت و سر و صورت را صفا

بیشتر بخوانید