استاد هاشمی رفسنجانی!

چهارم خرداد پنجاه و هشت گروه فرقان رفسنجانی را در محل مسکونی اش ترور کرد اما جان سالم بدر برد. سازمان مجاهدین خلق اولین گروهی بود که این ترور را محکوم کرد و از استاد هاشمی رفسنجانی حمایت نمود! اطلاعیه

بیشتر بخوانید