ضرورت اعتراض مردمی به قرارداد ننگین ایران و چین و نقش مهم اپوزسیون

قرارداد ننگین ایران و چین روز هفتم فروردین توسط وزرای خارجه دو کشور به امضا رسید. بدون شک در عصر نوین، از دو منظر قرارداد مذکور واجد اشکال می باشد: ۱- امضای قرارداد توسط دولت نامشروع ۲- مخالفت و نارضایتی

بیشتر بخوانید

۲ تقاضای نماینده کانون حقوقدانان ایران از اپوزیسیون در رابطه با تصویب عهدنامه ننگین قزاقستان در مجلس جدید

۱- خبر تحریم انتخابات مجلس را به صورت وسیع, مکرر, مستند و از طرق مختلف به اشخاص مختلف برسانند و این مطلب را جا بیندازند که تحریم وسیعی صورت گرفته.
۲- روی این نکته تائید کنند که مصوبات این مجلس به دلیل غیر قانونی بودن و به دلیل اینکه نمایندگان چنین مجلسی منتخب مردم نیستند را در مواردی که مخالف صریح منافع کشور است به رسمیت نمیشناسیم.

بیشتر بخوانید