امام جمعه بی شرم تفرش، با سپردن رانندگی به پسر ۱۱ ساله اش، باعث قتل یک پدر و دو دختر جوان گردید!

پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۰‌تازی، در جاده ساوه به تفرش حسین حاجیلری امام جمعه تفرش با خودروی سمند در حال رانندگی بوده که در حرکتی احمقانه و فوق العاده خطرناک، ماشین را به خوک زاده ۱۱ ساله اش میدهد که پشت

بیشتر بخوانید