فوری؛ وحوش خامنه ای ۲ شیر زن دیگر را در میدان آزادی با گلوله زخمی کردند!

حرام زادگان ولایت فقیه با گلوله جنگی به ۲ شیرزن ایرانی در میدان آزادی شلیک کردند! زنان ایران پیشروان جنبش امروز ایران هستند.

بیشتر بخوانید

ضرورت حفظ روحیه

از همان ساعات اولیه قطع اینترنت در هفته گذشته، پیش بینی میکردیم که عمق و وسعت جنایات رژیم جلاد اسلامی بسیار بسیار بیش از آنچیزی است که از خبرهای رسمی و غیر رسمی به بیرون درز میکرد. بی تردید این

بیشتر بخوانید

راه بی بازگشت اعتراضات مردم ایران

از دی ماه 96 کشور ما وارد مرحله ای شد که بسیار متفاوت از اعتراضات پیشین بود. در دی ماه دو سال پیش مردم به ماهیت دروغین اصلاح طلبان و اعتدالیون پی بردند و از آنها قطع امید کردند و

بیشتر بخوانید