حماس چه تعداد راکت دارد؟

براحتی میتوان حدس زد که تعداد موشکهای ریز و درشت تروریستهای فلسطینی چیزی در حدود 4000 الی 5000 بود که تاکنون بیشتر انها را مصرف کرده اند و اکنون گروههای چپ و گلوبالیست ها به کمک تروریستها به خیابان آمده اند که هر چه زودتر  اسرائیل را مجبور کنید تا آتش بس را بپذیرد.

امیدوارم اسرائیل همچنان ادامه بدهد و در روزهای آینده با یک حمله زمینی این غده سرطانی تروریستی را برای همیشه نابود کند.

بیشتر بخوانید