کارخانه آزمایش توسط خران نظام به «طویله» تبدیل شد؛ این تیتر طنز نیست!

به گزارش دیده بان ایران، علیرضا پاک فطرت در گفتگویی با اشاره به ظرفیت های راکد صنایع در کشور گفت: در حال حاضر در حوزه انتخابی بنده کارخانه آزمایش که عمری را به تولید یخچال سپری کرد، امروز تعطیل شده

بیشتر بخوانید