داستان دزدی دریایی سپاه از آنچه شما در ذهن دارید هم «با مزه تر» است!

همه شما که اخبار عمومی را دنبال میکنید اکنون داستانی در ذهنتان دارید که خلاصه اش این است:
چند روز پیش (۳ اوت ۲۰۲۱) چند مهاجم (که به ادعای خدمه کشتی ایرانی بودند) به کشتی «آسفالت پرنسس» در آبهای بین المللی در مجاورت عمان هجوم آوردند، به این قصد که آن را (کما فی السابق) به ایران ببرند تا دوباره باجگیری کنند.

بیشتر بخوانید