اوباشهم !!!!

ترجمه مقاله ای در شماره ۲۶ کتاب جمعه (به اصطلاح مترقی ترین نشریه چپ در دوران انقلاب به سردبیری احمد شاملو) مورخ ۲ اسفند ۱۳۵۸ به نام “چگونه سیا مطبوعات و تلویزیون را هدایت میکند” چاپ شده که اصل مقاله

بیشتر بخوانید

پروپاگاندای تلویزیون TRT ترکیه برای جمهوری اسلامی (+ پرستو!)

از جای خوبش براتون سوا کردم اگه حین تماشا بوی جوراب مسجدی به مشامتون خورد به گیرنده دست نزنید اشکال از فرستنده س

بیشتر بخوانید