تفسیر سیاسی این هفته ایرج مصداقی در تلویزیون میهن؛ یکی از بهترین برنامه های مصداقی تا حالا به نظر من

به نسبت بقیه برنامه های ایرج خان کوتاه هم هست؛ کمتر از ۲ ساعته!!!! از جای خوبش براتون سوا کردم!

بیشتر بخوانید

سردر گمی اپوزیسیون خارج از کشور در رابطه با جنبش های داخلی در نگاه دکتر مسعود نقره کار- تلویزیون میهن

مسعود نقره کار: اپوزیسیون خارج از کشور یک اصل رو به نظر من باید ملکه ذهنش بکنه و اون این هستش که چه گونه میتواند, چه کار باید بکند, که به جنبشهای سیاسی, مدنی و صنفی داخل کشور کمک کند.

بیشتر بخوانید

پس لرزه های بیروت و بغداد در تهران, آرش فضیلت – تلویزیون میهن

نسل دیجیتالی برای خواست های عینی خود پاسخ های مشاهده پذیر طلب می کند. برای این نسل گفتمان بهشت ایدئولوژیک و دشمن تراشی و وعده اصلاحات و فریب صندوق رای حتی جلب توجه هم نمی کند. در هر سه جنبش شعارهای رادیکال انقلابی سر داده می شوند که بنیاد نظام های سیاسی مستقر را هدف قرار داده است. مردم لبنان و عراق از دخالت های نظام ایدئولوژیک ایران در کشورهایشان به ستوه آمده اند و مردم ایران از مداخلات اسلامیست های ولایی در کشورهای منطقه که اساس آن را حماقت ایدئولوژیک تشکیل می دهد. محتوای مشترک با زبان های متفاوت بیان می شود. درد مشترک، همبستگی و نسخه مشترک می طلبد.

بیشتر بخوانید