آشنایی با احکام و نحوه طهارت در توالت های فرنگی

برای طهارت در توالت های فرنگی باید احکام اسلام را به طور صحیح بدانید. در طهارت در توالت های فرنگی در زمان دفع مدفوع می توان از دستمال توالت استفاده کرد.

بیشتر بخوانید