وقوع تقلب در انتخابات امریکا جدی است

اگرچه مشخص شدن نتیجه انتخابات و رسیدگی به ادعاهای طرفین به رای نهایی دیوان عالی امریکا سپرده شده اما ما بعنوان یک ناظر که تحولات سیاسی در امریکا را با علاقه دنبال می کنیم می توانیم تحلیل و برداشت خودمان

بیشتر بخوانید