دروغ نفتی قرن- (قسمت هفتم)

دولت امریکا حتی درنظر داشت چند میلیون دلار کمک بلاعوض به ایران بکند. این مبلغ می توانست گره بسیاری از گرفتاریهای مردم ایران را که در فقر و بدبختی غوطه ور بودند باز کند اما کله شقی مصدق و خریت کاشانی همه این فرصتها را سوزاند.

بیشتر بخوانید