شخصی در خواب دید زنی به پیامبر توهین می کند

شخصی در خواب دید خانمی دارد به پیامبر اسلام توهین می کند. صبح از خواب بلند شد و رفت سراغ آن زن و او را کشت! به همین سادگی! در جزئیات خبر نوشته شده که این خانم توسط ۳ زن

بیشتر بخوانید