تیر اندازی در خارج کاخ سفید در حین کنفرانس مطبوعاتی و واکنش ترامپ (کلیپ کوتاه)

ترامپ بعد از چند دقیقه به کنفرانس خبری برگشت و گفت تیر انداز توسط نیروهای امنیتی مورد اصابت گلوله قرار گرفته و اکنون در بیمارستان است. ترامپ گفت جزئیات بیشتر توسط تیم امنیتی کاخ سفید داده خواهد شد. ترامپ سپس

بیشتر بخوانید