عواقب ثروتمند شدن طبقه آخوند

فاجعه ۵۷ حتی از زلزله ۸ ریشتری هم مخرب تر و ویرانگرتر بود. بنظرم هنوز داغ هستیم و عمق خرابی های این شورش خانمان سوز را درک نکرده ایم. مثلا شما فکرش را بکنید در دوره پهلوی آخوندها عموما آدمهای

بیشتر بخوانید