ترامپ خواهان محاکمه باراک اوباما شد

ترامپ گفت: آنها یک مشت گلوبالیست بودند. آنها میخواستند جهان را بوسیله ثروت و سرمایه ما ثروتمند کنند. شما الان ببینید اتحادیه اروپا را برای مقابله با ما ایجاد کردند. آنها با وجودی که متحدان ما هستند ولی روسای جمهور قبلی اجازه داده اند که اتحادیه اروپا نیز ما را غارت کند. مثلا اتومبیل اروپایی بدون هیچ دردسری به امریکا می آید ولی اتومبیل امریکایی برای رفتن به بازار اروپا به مانع برمیخورد.

بیشتر بخوانید

اپلیکیشن مورد استفاده رژیم ایران برای غربالگری کرونا “AC19” ابزار جاسوسی و نظارت است

ایران در حال حاضر یکی از بالا ترین نرخ های عفونت کروناویروس را در جهان دارد، اما به نظر می رسد رژیم برای کنترل سیاسی جامعه از بحران کرونا سوء استفاده می کند. یک اپلیکیشن مورد تأیید دولت (AC19) که

بیشتر بخوانید