تداوم تفکر پنجاه و هفتی در اندیشه ایرانی

تفکر و رفتار پنجاه و هفتی حال جای خویش را در ادبیات ایران یافته و در مواردی بکار میرود که فرد قادر به دیدن حقایق نیست، و جو زده و قدر ناشناس، بدون تفکر وبی دلیل به مشتی باورهای بی

بیشتر بخوانید

لزوم ایجاد امید و اعتماد در جامعه

مهناز شیرالی در مصاحبه خوبی که با جمشید چالنگی در برنامه تفسیر خبر داشت عنوان نمود که جمهوری اسلامی در امر تخریب بسیار موثر عمل نموده و توانسته است با ایجاد تفرقه، و تخریب چهره های مردمی اعتماد و امید

بیشتر بخوانید