جانور شناسی در اسلام

دکتر عبدالکریم سروش گفته بود که خمینی باسوادترین حاکم ایران در طول تاریخ بوده زیرا او مجتهد و مسلط به علوم اسلامی بوده است. اکنون نگاهی گذرابه گوشه ای از علوم اسلامی در زمینه جانورشناسی می اندازیم: علی (علیه السلام)

بیشتر بخوانید