امریکا هم واکسن کرونای فایزر را تایید کرد

دولت ترامپ از ابتدای گسترش ویروس کرونا مبلغ ۱۴ میلیارد دلار را به چند شرکت دارویی پرداخت کرد تا روند تحقیق و ساخت واکسن کرونا را سرعت ببخشد اما ملاحظات سیاسی مانع از تایید واکسن های ساخته شده گردید. همه

بیشتر بخوانید