یا جان کری خیلی ابله بوده و یا ظریف خیلی دروغگو

جواد ظریف در مصاحبه ای ادعا کرده که روزی عازم مسافرت به اندونزی بودم که جان کری به من زنگ زد و گفت سعودی ها را راضی کرده ام که با حوثی های یمن وارد مذاکره و آتش بس بشوند. به او گفتم من وقت ندارم به معاونم زنگ بزن!

بیشتر بخوانید