سر کار گذاشتن حضرت علی توسط جبرئیل

روایت شده که روزی حضرت امیر(ع) در بصره بالا منبر رفت و فرمود«ایها الناس سلونی قبل ان تفقدونی اسئلونی عن طرق السماء فانی اعرف بها عن طرق الارض» (ترجمه: ای مردم هر چه سوال و پرسش در باره هر موضوعی

بیشتر بخوانید