جبرئیل حضرت زهرا را با اخبار [وقوع] انقلاب اسلامی ایران آرام می‌کرد!

حضرت صادق(ک) می فرماید:  «فاطمه(س) بعد از پدرش هفتاد و پنج روز زنده بودند، در این دنیا بودند و حزن و شدت بر ایشان غلبه داشت; و جبرئیل امین می آمد خدمت ایشان و به ایشان تعزیت عرض می کرد

بیشتر بخوانید