دروغ قرن (۵)

واقعا شرم بر همه کسانی که چنین خیانتی را مرتکب شدند و برای رسیدن به قدرت، بی اخلاقی و ناجوانمردی را در سپهر سیاسی ایران به اوج خود رساندند. 

البته این لکه ننگ بر دامن محمدرضا شاه هم هست که آنقدر ترسو وزبون بود که نخست وزیر کشورش را دشمنان پدرش ترور کردند و او اعتراض نکرد و مقابل آنها ایستادگی نکرد.

بیشتر بخوانید

دروغ قرن (۴)

مصدق و یارانش نمی دانستند مذاکره با طرف خارجی با کشتی گرفتن در زورخانه فرق دارد. در مذاکره با طرف خارجی باید واقع بین بود تا معامله برد-برد انجام بشود. با پرخاشگری و گزافه گویی هیچوقت طرف خارجی کوتاه نمی آید.

بیشتر بخوانید

دروغ قرن (۳)

در طول 28 ماهی که مصدق حکومت کرد. یک قطره هم نفت صادر نشد بلکه با خروج انگلیس ها صنعت عظیم نفت تعطیل شد. زندگی مردم سخت تر شد. دولت همه ذخایر مالی را مصرف کرد و کلی بدهی بالا آورد. مصدق این اواخر حاضر شد با تخفیف 50% و دربرابر کالا نفت بفروشد که موفق نشد. در تاریخ ایران به این کار می گویند ملی کردن نفت!!

بیشتر بخوانید