دولت فرانسه: ممکن است ۷۶ مسجد به دلیل «جدایی‌طلبی» بسته شوند

دولت فرانسه کارزاری برای مقابله با آنچه «جدایی‌طلبی اسلام‌گرایانه» می‌خواند، به راه انداخته است. در این کارزار، ده‌ها مسجد در معرض تعطیلی قرار دارند و شماری از مهاجران بدون اوراق شناسایی نیز اخراج خواهند شد.

بیشتر بخوانید