راه اندازی اولین راکتور نیروگاه هسته ای امارات

سالها پیش رفته بودم جزیره قشم و از دیدن آن همه بیابانهای خشک و بلااستفاده و برهوت شگفت زده شدم. با پیرمردی از اهالی آنجا سر صحبت را باز کردم میگفت چند سال قبل از انقلاب 57 هر روز لنج های عربها می آمدند اینجا بشکه های آب آشامیدنی و گونی های نان خشک را بار میزدند می بردند همین امارات. می گفت در ان زمانها دوبی دقیقا مثل قشم بیابان برهوت و بی آب و علفی بود. کثافت از ندگی مردم می بارید. فقر و فلاکت و بیچارگی بیشتر مناطق حاشیه خلیج فارس را گرفته بود.

بیشتر بخوانید