وقتی آخوندها جفت شش می آورند

آقای دکتر رضا تقی زاده در توئیتی نوشت: رابرت مالی نامزد نمایندگی ویژه امور ایران در وزارت خارجه آمریکا جایزه بزرگ بایدن به جمهوری اسلامی است؛ معمار به قدرت رسیدن اخوان مسلمین در مصر،حامی گفتگو با حماس، یهودی چپگرای منتقد

بیشتر بخوانید