ابراهیم رئیسی تحت تحریم امریکا و اروپاست

در دوره پرزیدنت ترامپ در سال 2019 امریکا لیستی 9 نفره از مسئولین جمهوری اسلامی که در نقض حقوق بشر مشارکت مستقیم داشتند را تحت تحریم قرار داد. یکی از آن 9 نفر ابراهیم رئیسی است. همچنین گفته میشود نام ابراهیم رئیسی در لیست افراد تحریم شده اتحادیه اروپا نیز قرار دارد که ربطی به تحریم های برجام و فعالیتهای اتمی رژیم ندارد بلکه مربوط به جنایات و نقض حقوق بشر است.

اکنون پرسش مهم این است که آیا اروپا و امریکا حاضرند از اصول و مبانی خود چشم پوشی کنند و نام ابراهیم رئیسی را از لیست تحریم ها پاک کنند؟

بیشتر بخوانید