دیدار و گفتگوی شاهزاده رضا پهلوی و شورای مرکزی جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران

عصر جمعه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۱ برابر با ۱۵ ماه ژوئیه، شاهزاده رضا پهلوی در نشستی دوستانه با اعضای شورای مرکزی “جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران” شرکت داشتند و با اعضای این شورا و تنی چند از مدعوین به پرسش

بیشتر بخوانید

نامه سرگشاده جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران به جو بایدن

به حمایت معنوی از مبارزه آزادیخواهانه و عدالت جویانۀ مردم ایران ادامه دهید و ما را در منزوی کردن رژیم در سطح جهان همراهی کنید.

بیشتر بخوانید