به به، باز هم زدند

 جنگنده های اسرائیل ساعاتی پیش برای هزارمین بار حملاتی را علیه مواضع مزدوران جمهوری اسلامی در نزدیکی السخنه و کباجب در مرکز سوریه و صلخد در استان سویدا در جنوب سوریه انجام دادند. انفجارات گسترده بخاطر انفجار انبارهای موشکی سپاه

بیشتر بخوانید