رژیم کودک کش و تظاهرات های کور ؛ فوران خشم در خون ایرانیان داخل و جاری شدن «آدرنالین» در خون ایرانیان خارج از کشور

پیش از آنکه بر اساس تیتر، این مطلب را قضاوت کنید، خواهش میکنم ابتدا تا به انتهای مطلب را با دقت بخوانید و پس از آن پاسخ نکات مطرح شده را بدهید. در این روزهایی که ملت جان به لب

بیشتر بخوانید