ابر قدرت امریکایی در برابر ابر قدرت الهی!

از زمانی که یادم میاد اوضاع سیاسی پاکستان را دنبال میکردم چون بهرحال همسایه کشور ماست و نمی توان بی خیال تحولات آنجا شد. در روزهای اخیر باز پاکستان به صدر خبرها آمد و امروز شنبه دهم آوریل با رای

بیشتر بخوانید

تاریخ شفاهی؛ عقده جهان سومی بودن- داریوش آشوری

یک وجه مهم جهان سوم مساله آگاهی اش هست به وضع خودش. یعنی آگاهی یک جامعه به اینکه جامعه عقب مونده است, به اینکه خودش رو میخواد برسونه به یک جایی, به یک چیزی.

بیشتر بخوانید