فرض کنیم «ترامپ» رییس جمهور میماند، آیا واقعا فکر میکنید او آمریکایی ها را به کشتن میداد که «ایرانیان» مفتی رها شوند!؟

برای من که دوره جرج بوش و رویای سرنگونی جمهوری اسلامی توسط «حمله خارجی» را به یاد دارم، دعواهای امروز طرفداران ترامپ و بایدن کوچکترین جذابیتی ندارد. من همیشه گفته ام با حمله نظامی به ایران مخالف هستم اما اگر

بیشتر بخوانید