پیامبری که از اروپا ظهور کرد

مردم ساکن کانادا بابت هر لیتر بنزین، بیش از ۳۲ سنت بیشتر پرداخت می کنند تا صرف کمک و تشویق به کشورهایی بشود که دیگر از سوخت های فسیلی استفاده نکنند. یعنی بدبخت تر از این افراد پیدا می شود؟ ما اینجا در کانادا پول بیشتری پرداخت می کنیم تا چین کمتر گاز منواکسید کربن تولید کند.

بیشتر بخوانید