یک دادگاه آمریکا ایران را به پرداخت ۱۸۰ میلیون دلار به جیسون رضائیان محکوم کرد

جیسون به مدت ۵۵۴ روز و همسرش به مدت ۲ ماه در زندان جمهوری اسلامی بودند. دبناله مطلب اینجا (انگلیسی)

بیشتر بخوانید