جیمزباند در دماوند

تسلط اطلاعاتی و دقت اجرایی درعملیات دماوند در شکار محسن فخری زاده، واقعا شگفت آور است. پیچیدگی این عملیات بیشتر شبیه فیلم های جیمزباند است. شگفتی ما وقتی افزون تر میشود که بدانیم یگان های امنیتی و حفاظتی رژیم کاملا

بیشتر بخوانید