برگی از خاطرات حاج سیاح – ورود وباء به ایران به دست آخوندها

ویروس کرونا که بجان مردم ایران افتاده و به مدد لا ابالی گری و بلاهت آخوندها وارد ایران شد اولین باری نیست که آخوندهای احمق و نادان مردم ایران را دچار اپیدمی و مرگ و بیماری میکنند. در زمانی که

بیشتر بخوانید

برگی از خاطرات حاج سیاح – سیده علویه

حاج سیاح که زمانی مورد لطف ناصرالدین شاه بود به دلیل آزادیخواهی و نقش او در آوردن سید جمال الدین افغانی به ایران مورد سوء ظن قرار گرفته و به مشهد تبعید شده و پس از چهارده ماه به وی

بیشتر بخوانید

برگی از خاطرات حاج سیاح

شیخ گرامی از من خواست که همچنان که مشغول خواندن لاکپشت وار خاطرات حاج سیاح هستم قطعاتی از آن را در اینجا منتشر کنم. باید بگویم که تا حال کتابی به این غم انگیزی و اندوهباری نخوانده ام. یک سوم

بیشتر بخوانید