برای دختر ایران،حدیث نجفی یکی از مهمترین نمادهای جنبش زندگی است؛ فردا روز اوست!

آن روزی که گشت ارشاد جمهوری اسلامی جاوید نام مهسا امینی را بازداشت کرد و بعدش هم به طرز وحشیانه ای به قتل رساند، هیچکس شاید فکر نمیکرد این مرگ و آن نام بلند و متبرک چنین رمزی شود و

بیشتر بخوانید

یک بار عده ای بوزینه انقلابی از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتند و دودش ۴۳ سال است درچشم ملت ایران است؛ هیجان کور سم است!

۱۳ آبان چهل و چندی سال پیش بوزینگان خط امامی و فواحش حزب توده که عامل شوروی در ایران بودند، نقشه تسخیر سفارت آمریکا را کشیدند و هنوز هم پس از گذشت چند دهه از آن اتفاق شوم، گره کور

بیشتر بخوانید

این جنبش باید دو نماد داشته باشد؛ مهسا امینی نماد مظلومیت ملت، حدیث نجفی نماد جسارت و شجاعت نسل جوان ایرانی!

آنچه که برای مهسا امینی اتفاق افتاد، فاجعه ای بود غم انگیز که میتوانست برای هر یک از ما، فارغ از هر قوم و مذهب و مرامی اتفاق بیفتد. با مرگ مهسا امینی گویی بغض ۴۳ ساله ملتی ترکید و

بیشتر بخوانید