زور حضرت علی چند اسب بخار بود؟

هنگامی که حضرت علی (علیه السلام) با لشکر متوجه شدند بطرف صفین برای جهاد در بین راه تشنگی بر حیوانات ایشان غلبه نمود.
آن حضرت دیری دید و از راهب آن دیر طلب آب کرد، راهب گفت: از اینجا تا محل آب سه فرسخ راه است و در هر یک ماه از برای من اندک آبی می آورند اگر به شما بدهم خودم تلف می شوم.
حضرت اطراف را ملاحظه نمودند و زمین را نشان داد و دستور فرمودند: اینجا را بکنید، چون کندند سنگ عظیمی پیدا شد، گفت: سنگ را بردارید و آب بخورید چون حضرت از علم غیب می دانست که در این مکان آب هست و لذا فرمود: سنگ را بردارید، آب بخورید خلق کثیر جمع شدند که سنگ را حرکت دهند نتوانستند.
عدد لشکریان نود هزار نفر بودند همه آنها عاجز آمدند، حضرت امیر از اسب فرود آمد آن سنگ را حرکت داده و برداشت و دور انداخت

بیشتر بخوانید