مسخره بازی با جنازه رسول الله

بجان خودم این آخوندها در مزخرف گویی بی نظیرند. من هرچه استعداد و توانایی طنز خودم را هم به کار بیاندازم هرگز نمی توانم به اندازه یک روایت نوشته شده توسط علامه مجلسی چرت و پرت خلق کنم. برویم سراغ

بیشتر بخوانید