جمهوری روسی _اسلامی ضد ایرانی؛ از حزب کثیف توده تا خامانوف و قاسم کتلت، همه در خدمت روسیه!

امروز پس از خواندن پیام مادر زنده یاد ستار بهشتی و رسیدن به کلمه «جمهوری روسی اسلامی» ناخودآگاه به یاد «ارتجاع سیاه» و «ارتجاع سرخ» که در زمان مخالف های خمینی و طرفدارانش با انقلاب سپید شاه _ به ویژه

بیشتر بخوانید

چرا هنوز برخی‌ها نمی‌توانند دل از جمهوری اسلامی بَرکنند؟ (قسمت پایانی)

بخش عمده چپ ایرانی با سیاست‌های حکومت استبدادی اما ضدامپریالیست ولی فقیه و اسلام سیاسی بیشتر احساس نزدیکی می‌کند «بدون آن‌که شهامت اذعان به آن را داشته باشد»، تا با دیگر نیروهای اپوزیسیون که چنین پوستین کهنه و رنگ‌باخته‌ای را بر تن ندارند!

بیشتر بخوانید

گفتگوی ایرج اسکندری با روزنامه مردم در حمایت از روح الله خمینی؛ دوشنبه ۴ تیر ۵۸

گفتگوی ایرج اسکندری دبیر کل اسبق حزب توده با نامه مردم (ارگان حزب توده) و حمایت از روح الله خمینی؛ دوشنبه ۴ تیر ۵۸ منبع: مردم, دوره هفتم, سال اول, شماره ۳۱, دوشنبه ۴ تیر ۵۸ منبع: آرشیو اسناد اپوزیسیون

بیشتر بخوانید

کاپیتال مارکس و ما روشنفکرانِ “جهان سومی”، حمید فروغ

بیش‌از پنج دهه پیش ایرج اسکندری با توانایی و صرف سال‌هایی از عمرش کتاب “سرمایه”‌ی مارکس را ترجمه کرد و جلد اول آن را چند سال قبل از انقلاب اسلامی بوسیلۀ حزب توده در اختیار “مارکسیست‌های” ایران و افغانستان گذاشت.

بیشتر بخوانید