انقلاب کور و ننگین ۵۷ تقصیر شاه بود!

در طی سالیان گذشته، گروه‌های مختلف شرکت‌کننده در انقلاب کور و ننگین ۵۷ در مواجهه با خطاها و ننگ‌ها و خیانت‌های خود در شکل‌دهی این انقلاب و حمایت تمام‌عیار از رهبر آن و رژیم تروریستی برخاسته از این انقلاب که

بیشتر بخوانید

بارالها! از ما که گذشت؛ تو خود رفقای حزب توده را شفا بده!

واقعا برخی اوقات آدمی در حیرت فرو می رود، گروه موسوم به حزب توده که همیشه خلاف جهت آب یا بقولی منافع مردمی حرکت می کنند، معلوم نیست در کدام دنیا زندگی می کنند. رفقای توده ای ما که در

بیشتر بخوانید

جمهوری روسی _اسلامی ضد ایرانی؛ از حزب کثیف توده تا خامانوف و قاسم کتلت، همه در خدمت روسیه!

امروز پس از خواندن پیام مادر زنده یاد ستار بهشتی و رسیدن به کلمه «جمهوری روسی اسلامی» ناخودآگاه به یاد «ارتجاع سیاه» و «ارتجاع سرخ» که در زمان مخالف های خمینی و طرفدارانش با انقلاب سپید شاه _ به ویژه

بیشتر بخوانید

چرا هنوز برخی‌ها نمی‌توانند دل از جمهوری اسلامی بَرکنند؟ (قسمت پایانی)

بخش عمده چپ ایرانی با سیاست‌های حکومت استبدادی اما ضدامپریالیست ولی فقیه و اسلام سیاسی بیشتر احساس نزدیکی می‌کند «بدون آن‌که شهامت اذعان به آن را داشته باشد»، تا با دیگر نیروهای اپوزیسیون که چنین پوستین کهنه و رنگ‌باخته‌ای را بر تن ندارند!

بیشتر بخوانید

گفتگوی ایرج اسکندری با روزنامه مردم در حمایت از روح الله خمینی؛ دوشنبه ۴ تیر ۵۸

گفتگوی ایرج اسکندری دبیر کل اسبق حزب توده با نامه مردم (ارگان حزب توده) و حمایت از روح الله خمینی؛ دوشنبه ۴ تیر ۵۸ منبع: مردم, دوره هفتم, سال اول, شماره ۳۱, دوشنبه ۴ تیر ۵۸ منبع: آرشیو اسناد اپوزیسیون

بیشتر بخوانید

کاپیتال مارکس و ما روشنفکرانِ “جهان سومی”، حمید فروغ

بیش‌از پنج دهه پیش ایرج اسکندری با توانایی و صرف سال‌هایی از عمرش کتاب “سرمایه”‌ی مارکس را ترجمه کرد و جلد اول آن را چند سال قبل از انقلاب اسلامی بوسیلۀ حزب توده در اختیار “مارکسیست‌های” ایران و افغانستان گذاشت.

بیشتر بخوانید