مجتهدی که مخارج سفرش را امام زمان به ریال فرانسوی پرداخت!

خاطره‌ای به یادم افتاد که برمی‌گردد به دوران دانشجویی من در اواخر دهه هفتاد در شهر … . دو تن از همدوره ای های من نواری از آخوند گردن کلفتی‌ موسوم به کافی‌ که در ضمن از صدائی نکره‌ هم

بیشتر بخوانید