اطلاعاتی درمورد عبدالرضا شهلایی

فرمانده این گردان ضدهوایی کی بود؟ یک سپاهی بود شاید چند سالی از بقیه مسن تر نامش عبدالرضا شهلایی بود که او را برادر شهلایی صدا می زدند. یک آدم بیسواد و لات منشی بود که با چند نفر از سربازان و همقطاران من که آنها هم لات مسلک و بچه نازی آباد تهران بودند هر وقت به ستاد ارتش می آمد شوخی میکردند.

بیشتر بخوانید

جمهوری اسلامی بازهم دروغ گفت

ذات حکومت آخوندها دروغگویی است. برای همه چیز دروغ می گوید. اصلا فکر نمی کند که دم خروس از زیر عبایش بیرون می زند و باعث رسوایی بیش از پیش اش می شود.

مثلا شما ببینید هر آدمی که دو دقیقه وقت بگذارد و خبرهای ضد و نقیض درباره نحوه سقط شدن حسن ایرلو یا همان سردار شهلایی را کنار هم بگذارد براحتی می فهمد که این تروریست جنایتکار بر اثر کرونا به درک واصل نشده بلکه بر اثر بمباران هواپیماهای عربستان لت و پاره شد

بیشتر بخوانید