روند نزولی کیفیت سیاستمداران

باراک اوباما را رسانه ها فقط بخاطر اینکه او سیاه پوست است پروموت کردند و بگونه ای از او شخصیت محبوبی ساختند که در همان روزهای ابتدایی ورودش به کاخ سفید، یعنی هنوز اتاق های کاخ سفید را هم یاد نگرفته بود، به او جایزه صلح نوبل را دادند!

بیشتر بخوانید

حقه بازی نهفته در مفهوم سنتی «میهن پرستی»

به بهانه بحث اخیر در مورد مفهوم میهن پرستی امثال اردشیر زاهدی ـ حتی اگر آنها در حد توان فکریشان صادق باشند ـ من میخواهم نشان بدهم اینجا از چه ترفندی استفاده میشود. البته این ترفند نه ابداع زاهدی است

بیشتر بخوانید