حقارت و زبونی اروپایی ها در مقابل جنایتکاران

وزیر امور خارجه سوئیس دست به سینه در مقابل حسن روحانی ایستاده. واقعا اگر هیتلر هم زنده بود باز این جناب وزیر همینطور دست به سینه در مقابلش می ایستاد. شما حقارت و زبونی مقامات اروپایی را در مقابل آخوندهای

بیشتر بخوانید