فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم، نه قفل و نه زنجیری، در اوج خدا هستیم!

فقط خواستم یادآوری کنم که این مزخرفات، قسمتی از سرود انقلابی روزهای بلاهت سال پنجاه و هفت بود. الان باید چند ثانیه مکث کنیم و به مفاهیم تک تک این کلمات فکر کنیم. واقعا الان در اوج خدا هستیم.

بیشتر بخوانید