Warning: Undefined array key "wp_lang" in /homepages/37/d801183187/htdocs/WordPress/Mashrooteh/wp-content/plugins/wpdiscuz/forms/wpDiscuzForm.php on line 310
حمایت دمکراتها از تروریست ها – مشروطه

ماجرای گزمه ها و اوباش ها

در اواخر دوره قاجار در شهرهای ایران رسم بود که شبها در هر محله یکنفر کشیک میداد تا از خانه و مغازه مردم حفاظت کند تا دزدها جرات دستبرد به آنها را نداشته باشند. این افراد را شبگرد یا گزمه می گفتند. گزمه ها از دولت حقوق نمیگرفتند بلکه اهالی محل و کاسبان بازار و بازارچه ها هر یک مبلغی را به گزمه پرداخت میکردند. گزمه ها بعد از مدتی متوجه شده بودند که اگر هیچ دزدی جرات نکند اقدامی بکند، مردم کم کم احساس بی نیازی خواهند کرد و پول ماهیانه گزمه ها را نخواهند داد. بهمین خاطر پنهانی چند نفر از اوباش و یاغی ها را استخدام میکردند و می گفتند امشب تو برو از دکان ها یا خانه ها دزدی بکن خودم هوایت را دارم.

این بود که منافع دراز مدت گزمه در وجود اوباش بود.

بیشتر بخوانید

حذف وضعیت روزنامه نگاران ایرانی در گزارش سالانه امریکا

دمکراتهای فاسد برای آنکه خللی در مذاکرات وین پیش نیاید و باعث کدورت خاطر آخوندها نشود، نام ایران را از گزارش سالانه وزارتخارجه امریکا مبنی بر بدرفتاری با روزنامه نگاران حذف کردند.

بیشتر بخوانید

عجله و سراسیمگی دمکراتها برای نجات جمهوری اسلامی

واقعا باد ابرقدرتی امریکا با یک سوزن تقلب در انتخابات خوابید و اکنون باندی بر کاخ سفید حاکم است که در احیای جمهوری اسلامی حتی دیسیپلین دیپلماتیک را نیز رعایت نمی کند. فقط در امروز چند تا حرکت از سوی

بیشتر بخوانید