حذف وضعیت روزنامه نگاران ایرانی در گزارش سالانه امریکا

دمکراتهای فاسد برای آنکه خللی در مذاکرات وین پیش نیاید و باعث کدورت خاطر آخوندها نشود، نام ایران را از گزارش سالانه وزارتخارجه امریکا مبنی بر بدرفتاری با روزنامه نگاران حذف کردند.

بیشتر بخوانید

عجله و سراسیمگی دمکراتها برای نجات جمهوری اسلامی

واقعا باد ابرقدرتی امریکا با یک سوزن تقلب در انتخابات خوابید و اکنون باندی بر کاخ سفید حاکم است که در احیای جمهوری اسلامی حتی دیسیپلین دیپلماتیک را نیز رعایت نمی کند. فقط در امروز چند تا حرکت از سوی

بیشتر بخوانید