سابقه عملیات نظامی امریکا علیه جمهوری اسلامی

از زمان به قدرت رسیدن آخوندها در ایران، دشمنی با امریکا آغاز شد و تاکنون ادامه دارد. در این مدت علاوه بر سردادن شعار مرگ بر امریکا و آتش زدن پرچم این کشور، اقدامات عملی متعددی علیه امریکا و اتباع این کشور صورت گرفت که از جمله آنها می توان حمله به سفارت امریکا در تهران نام برد که منجر به گروگان گیری دیپلماتهای آن گردید.

بیشتر بخوانید