ماجرای طالبان و دعوا بر سر فرش زرباف

وقتی لشگر اسلام در ۱۴۰۰ سال پیش شهرها و روستاهای ایران را یکی یکی تسخیر میکرد و سپاه مجهز ایران از هم پاشید و بسیاری پا به فرار گذاشتند، هیچ نیرویی نبود تا مانع پیشروی لشگر وحشی و خشن اسلام

بیشتر بخوانید