آیا اسرائیل معنی این حرف را می فهمد؟

در فرهنگ غربی ها تهدید کردن دیگران جرم است و آنرا خیلی جدی می گیرند و مثل ما ایرانی ها نیستند که آنرا بادهوا و رجزخوانی قلمداد کنند. یعنی مثلا اگر شما روزی عصبانی شوید و به همسایه خود بگویید خانه خرابت می کنم و یا تو را خواهم کشت، اگر او شکایت کند شما بخاطر همین حرف توخالی محکوم می شوید.

چند سال پیش یک مسافر ایرانی زمانی که وارد هواپیمای خارجی شده بود از او خواسته بودند گیف دستی اش را در قسمت مخصوص مخصوص بالای مسافرها بگذارد و او به شوخی گفته بود : نمیشه میخواهم این بمب زیر پای خودم باشد! همین شوخی توخالی باعث شد پرواز کنسل شود و آن شخص را برای محاکمه بازداشت کردند. اینجا تهدید توخالی معنا ندارد. تهدیدها را خیلی جدی می گیرند.

اخیرا جمهوری اسلامی تهدید کرده که ممکن است نیروگاه هسته ای اسرائیل را با موشک بزند و برای این منظور تمرینات لازم را هم انجام داده است.

بیشتر بخوانید